Garantie

Herroepingsrecht voor particulieren
Op alle artikelen is niet-goed-geld-terug garantie van toepassing. Indien u aanspraak wil maken op de niet-goed-geld-terug garantie, dient u dit binnen 14 dagen na verzenddatum te melden. Alleen dan heeft u de mogelijkheid een vervangend artikel uit te zoeken of te kiezen voor een restitutie van het betaalde bedrag. Na 14 dagen vervalt het recht op deze garantie. U kunt alleen aanspraak maken op terugbetaling van het volledige aanschafbedrag als het product ongebruikt, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking kunt terugsturen. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

Termijnen herroepingsrecht
U dient binnen 14 dagen na ontvangst van de producten via onze ServiceDesk aan te geven dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht. Vervolgens dient u binnen 14 dagen de producten op eigen kosten naar ons terug te sturen. Nadat wij u producten hebben terugontvangen en hebben gecontroleerd zullen we het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen terugstorten op uw rekening.

Garantie vervalt wanneer:

  • u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen,
  • het artikel beschadigd is,
  • u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet (goed) heeft opgevolgd,
  • u het artikel niet gebruikt heeft waarvoor dit bestemd is.

In geval van een niet-goed-geld-terug garantie of fabricagefout, kunt u contact opnemen met ons via onze ServiceDesk. Wij zullen u vervolgens binnen 3 werkdagen informeren over de te volgen procedure.

Bedrijven
Bedrijven kunnen alleen aanspraak maken op garantie bij een duidelijke fabricagefout of defect aan het artikel. Hiervan dient u binnen 14 dagen nalevering van het artikel melding te maken via onze ServiceDesk. Na 14 dagen vervalt het recht op garantie.

Aansprakelijkheid
EU Shopping Network is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook (bijvoorbeeld door onzorgvuldig en/of onjuist gebruik van de producten), ontstaan is aan de koper,aan de zaken van de koper, aan derden of aan zaken van derden. EU Shopping Network blijft aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van de verzonden artikelen. Indien bij levering overduidelijk is dat er zware transportschade is dan is het beter dat u de levering weigert. Zodoende bent u altijd verzekerd van correcte levering van uw bestelde artikelen.